Zwolsche Kegel Bond


Het is al weer enige tijd geleden dat ons bondsblad "De Streuibusse" haar intrede in Zwolle deed. Echter, de Zwolse Kegel Bond beschikte jaren geleden ook over een bondsblad. Op de eerste van de maand maart 1958 zag het blad "De Schijnwerper" het levenslicht. Tijdens de viering van ons 100-jarig bestaan kon men in alle rust een kijkje nemen in de door boek-binderij de Haan prachtig gebonden boekwerkjes. De redactie van dit schitterende stukje proza was in handen van de heren M. Janssen en H. de Haan. Zij hebben jarenlang hun licht laten schijnen over het wel en wee van de Z.K.B.  Het werd geen bondsblad genoemd maar een mededelingenblad van de Zwolse Kegel Bond. Nu is het niet mijn bedoeling om alle door deze heren uitgegeven mededelingen hier nu ga zitten overtypen maar zal er wel stukjes uithalen die leuk zijn om te vermelden.

 

In de allereerste uitgave schreef de toenmalige voorzitter van de Z.K.B. De heer Bollweg Sr een voorwoord waarin hij de hoop uitsprak dat het de heer Janssen zal gelukken het blad in stand te houden en dat het geregeld op vaste tijden zal kunnen verschijnen. Het eerste nummer van de Schijnwerper werd De Zuigeling genoemd. De redactie sprak de wens uit dat deze baby voorspoedig mag opgroeien tot de lieveling van de Zwolse kegelfamilie. Toen was er ook al de roep om eens iets aardigs, een leuk voorval, een goede mop in te sturen. (Waar heb ik dat vaker gelezen)

 

Een leuk stukje uit de eerste uitgave wil ik u niet onthouden:

 

De echtgenote van een kegelaar

Kuste haar man als beloning

Voor een prachtig geworpen serie

 

Zoonlief zag dit en zei:

"Mam, waarom kust u Pa niet als

hij thuis met de boel gooit?"

 

En Zus vroeg:

"Moeder".., die mijnheer van

gistermiddag, heeft die

ook zo goed gegooid?"

 

Dit was een greep uit de eerste uitgave van De Schijnwerper. Een volgende keer een greep uit de andere uitgaven van dit fenomeen.

Top